Draag bij aan duurzame inzetbaarheid

door • 10 september 2018 • Management algemeenReacties (0)1129

Het is duidelijk dat iedereen erbij gebaat is dat mensen duurzaam inzetbaar zijn. Dus dat zij niet alleen nu, maar ook over vijf of vijftien jaar zinvol werk kunnen doen. Voor individuele mensen heeft dat als voordeel dat ze relevant blijven en gewaardeerd worden. Bedrijven en instellingen hebben er baat bij dat er mensen beschikbaar blijven om de werkzaamheden uit te voeren. En de maatschappij maakt geen onnodige kosten doordat mensen aan de zijlijn van samenleving belanden.

Belangrijke doelen, maar hoe geef je daar als indivdu of organisatie invulling aan?

We komen uit een tijd dat mensen opgeleid werden voor een vak, en dat vak vervolgens (levens)lang bleven uitoefenen. En we leven in een tijd waarin organisaties mensen inhuren op basis van de kennis en vaardigheden die op dit moment beschikbaar en nodig zijn. Maar dit zijn denkwijzen die niet passen bij een (snel) veranderende maatschappij en dus ook niet bij duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat we op alle niveaus – individu, organisatie en samenleving – zaken anders zullen moeten aanpakken dan we altijd deden. Op 9 juni 2017 hebben bijna honderd betrokken mensen met verschillende achtergronden (vakbonden, werkgeversorganisaties, loopbaanadvies, personeelsafdelingen, etc.) nagedacht over wat die andere aanpak zou moeten zijn. Op deze Duurzame Inzetbaarheid Doorbraak Dag (DIDD) formuleerden zij 14 tips voor individu, organisatie en samenleving.

Iedere werknemer, iedere zelfstandige en iedere leidinggevende, kortom ieder individu wordt tot het volgende opgeroepen:

  • Stop met vaktaal, spreek gewone taal. Jargon sluit uit en verhult.
  • Bedenk: werk is meer dan betaald werk. Ook vrijwilligerswerk, zorg voor ouders of kinderen, en vrienden helpen is werk en dus net zo serieus als betaald werk.
  • Overdenk je werk en ontwikkeling. (Zelf)reflectie over het eigen werk en de eigen ontwikkeling is noodzakelijk om te bepalen of een heroriëntatie nodig is. In organisatieverbeteringsjargon: deze Check is een noodzakelijke voorwaarde voor een Act.
  • Laat los. Doe niet de hele tijd wat je altijd deed, maar experimenteer, doe iets spannends. Dit creëert intellectuele afstand tot het werk en helpt daarmee bovenstaande overdenking.

Organisaties hebben volgens de DIDD-deelnemers de plicht de uitvoering van deze tips voor hun medewerkers te faciliteren. Dat is overigens logischerwijs in hun eigen voordeel: het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en scheelt dus ontslag- en wervingskosten. Daarnaast worden organisaties opgeroepen tot het volgende:

  • Maak vast minder vast en flex minder flex. Wanneer mensen een deel van hun werktijd een project kunnen doen, bij een buurbedrijf kunnen werken, of een opleiding kunnen volgen, komen er nieuwe ideeën los en hebben mensen meer energie voor hun ‘normale’ werk. Zie de relatie met de vorige tip!
  • Onderhoud je contract. Blijf als organisatie en individu met elkaar in gesprek over de wederzijdse ontwikkelingen.
  • Ontdoe je van knellende systemen. De organisatie staat ten dienste van de mensen die er werken, niet andersom (zie ook onze visie).
  • Heb elkaar, jezelf en je werk lief. Draag bij aan een klimaat en cultuur van vertrouwen. Wees empatisch. En voor medewerkers: als je niet van je werk houdt, zoek dan ander werk – anders doe je jezelf en je organisatie tekort.

De zes tips die meer over de maatschappij als geheel gaan, noemen we hier niet; de invloed van ondernemer en individuele medewerker hierop is beperkt.

Het volledige manifest van de DIDD is te vinden op de websites van het ACE Netwerk en van SBI Formaat. Van harte aanbevolen!

Wilt u aan de slag met bijvoorbeeld het zich ontdoen van knellende systemen of het verbeteren van het reflectievermogen van uw organisatie? Dan helpen de mensen van Adburdias u graag met raad en daad.

Gerelateerde berichten

Niet meer mogelijk te reageren