Hulpmiddelen

Adburdias wil organisaties helpen om effectiever en efficiënter te worden. Dit doen wij onder andere door op onze website informatie te verstrekken, en door eventuele vragen te beantwoorden.

Echter, het is niet altijd eenvoudig om informatie om te zetten in iets concreets. Daarom enkele praktische (door u zelf te gebruiken) hulpmiddelen ter verbetering van uw bedrijf of organisatie:

Klachtenregistratie Klachten (terecht en onterecht) van klanten/opdrachtgevers bevatten belangrijke informatie over de mening van klanten. Om deze informatie eenvoudig te verzamelen en te analyseren, heeft Adburdias een computerprogramma ontwikkeld. Dit (gratis) programma kan stand-alone of op een netwerk draaien: u kunt het downloaden en in uw organisatie gebruiken.
Dienstverlening meetbaar “De kwaliteit van de dienstverlening hangt af van de persoon die de dienst verleent.” Is dat helemaal waar? Zijn diensten volledig onmeetbaar en oncontroleerbaar? Komt dus een kwalitatief goede dienst verlenen neer op het voeren van een goed personeelsbeleid en de kwaliteit van de ondernemer?
Wij denken van niet. Het verlenen van diensten is een proces waarin duidelijke stappen te onderscheiden zijn. Met het meetinstrument ‘Indicator’ willen wij dienstverleners handvatten bieden om meer vat te krijgen op hun processen. Uiteraard is het geen panacee, maar wel een start voor continue verbetering.

Ons streven is om regelmatig aan deze pagina een nieuw hulpmiddel toe te voegen. Indien u zich abonneert op onze gratis e-nieuwsbrief Relatiomail, wordt u onder andere op de hoogte gehouden van nieuwe hulpmiddelen.

Niet meer mogelijk te reageren