Achtergronden ISO 26000

door • 11 juni 2015 • MVOReacties (0)2825

In het najaar van 2010 is de definitieve versie van ISO 26000 verschenen. Deze internationale richtlijn is opgesteld door de ISO-werkgroep voor Social Responsibility (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De werkgroep bestaat uit een zeer groot aantal deelnemers. Er zitten ruim 300 vertegenwoordigers in van zowel normalisatie-instituten uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden als vanuit diverse belangengroepen. De werkgroep komt sinds 2004, toen de uitgangspunten voor ISO 26000 werden geformuleerd, geregeld bij elkaar.

Volgens de oorspronkelijke planning was het de bedoeling dat de norm in oktober 2008 definitief zou zijn. Deze vertraging van twee jaar is overigens geen teken van zwakte of onwil. Wel is het tekenend voor de complexiteit van het onderwerp en de verscheidenheid aan visies die er wereldwijd over MVO bestaat. Mensen dicht bij de ontwikkeling van ISO 26000 zijn dan ook onverminderd enthousiast over de geboekte resultaten.

 

Belangrijke uitgangspunten en besluiten

In de loop van de jaren is door de werkgroep onder meer het volgende besloten:

  • ISO 26000 zal een richtlijn worden en dus niet een norm. Het is namelijk de bedoeling om een document te maken met praktische, goed begrijpbare richtlijnen, handvatten en goede voorbeelden, niet een certificeerbaar pakket eisen.
  • In tegenstelling tot bijvoorbeeld ISO 9001, wordt ISO 26000 geen managementsysteem-document. Dat betekent dat er geen procesmodel zal worden gemaakt waarnaar de richtlijn wordt gestructureerd.
  • Er worden geen pogingen gedaan om maatschappelijk verantwoord ondernemen of de resultaten daarvan te harmoniseren. Dat zou namelijk geen recht doen aan de snelle ontwikkelingen op dit gebied, noch aan de verschillende interpretaties die men er in verschillende delen van de wereld aan geeft.
  • De richtlijn is bedoeld voor alle typen organisaties. Dus niet alleen voor het bedrijfsleven (groot én klein!), maar ook voor bijvoorbeeld NGO’s en overheden.
  • Tegelijkertijd zal de richtlijn er rekening mee houden dat lokale omstandigheden onderling sterk kunnen verschillen.
  • ISO 26000 zal geen eigen definities of principes introduceren, maar zal aansluiten bij bestaande inhoudelijke principes. Dit is overigens een uitdaging op zich, omdat diverse internationale organisaties en NGO’s al een waaier aan principes hebben voortgebracht. Men verwacht wel dat door het klaren van deze klus de eenduidigheid van begrippen bevorderd zal worden.
  • Contact met belanghebbenden speelt in alle aspecten van MVO een rol. Dit wordt in de hele norm ingeweven; er wordt dus niet bijvoorbeeld een apart hoofdstuk aan gewijd.
  • Leesbaarheid en gebruiksgemak zijn net zulke belangrijke criteria als inhoudelijke consensus.

Gerelateerde berichten

Niet meer mogelijk te reageren