Kwaliteit en ISO 9001

Aandacht voor kwaliteit gaat terug tot de gildentijd en ver daarvoor. Nog steeds is het een belangrijk onderwerp, waarbij vooral de voorbeelden van non-kwaliteit grif over de TV en borreltafel gaan. Het lijkt wel of het, sinds er sprake is van kwaliteitsmanagement, steeds moeilijker is om kwaliteit te leveren. In ons streven kwaliteit niet ingewikkelder te maken dan het is, hebben wij een aantal artikelen geschreven die u hopelijk helpen om het inderdaad niet te ingewikkeld te maken.

Van AQAP tot ISO De historie van ISO 9001.
De principes van ISO De ISO 9000-serie is gebouwd op een aantal pijlers: de kwaliteitsmanagementprincipes. Welke zijn het en wat houden ze in?
Risico-analyse en kwaliteit Hoe zorg je als organisatie dat het voorkomen en ontdekken van fouten (consequent) gebeurt?
Door het uitvoeren van een risico-analyse.
Voorwaarden voor kwaliteit Waarom zijn sommige bedrijven wel succesvol met kwaliteitsmanagement en andere niet? De belangrijkste voorwaarden voor succesvolle kwaliteit op een rij.
Het kwaliteitsprobleem van middelgrote organisaties Hoe komt het toch dat veel ISO-systemen vooral een systeem voor zichzelf worden? En: hoe zorg je dat het kwaliteitssysteem wél een bijdrage levert aan het succes van de onderneming.
Waar gaat het fout? De 10 meest voorkomende missers in een kwaliteitssysteem – en wat je er tegen kunt doen.
Hoezo, veel papierwerk? Normen vragen niet om bureaucratische procedures. Wel om praktische vormen van borging. Ofwel: liever een ‘principle based’ kwaliteitssysteem dan een ‘rule based’.
ISO 9000 in de praktijk Conclusies van het onderzoek naar het in de praktijk toepassen van ISO 9000 normen.
Populariteit ISO stabiliseert Wereldwijd zijn er ruim 1,1 miljoen ISO 9001 certificaten uitgereikt, en ruim 285.000 voor ISO 14001 (peildatum eind 2012). Dat is weer duidelijk meer dan in 2011. Nederland maakt een andere groeicurve door dan de wereld als geheel; België groeit flink, vooral in de milieuzorg.
Onderzoek onder gebruikers ISO 9001 Een onderzoek door ISO wijst uit dat gebruikers van ISO 9001 vooral profijt zien op het gebied van klanttevredenheid en bedrijfsprocessen. Maar ook het management wordt beter.
ISO 9001 leidt tot betere resultaten Een onderzoek onder diverse onderzoeken naar het effect van ISO 9001 op bedrijfsresultaten toont aan: ISO 9001 leidt tot betere financiële resultaten. Hoe beter nagedacht wordt over de implementatie, hoe groter het effect.
Waarom dat gedoe? Medewerkers en managers hebben soms het idee dingen te “moeten van de norm”, en vragen zich af: “Waarom toch dat gedoe?” Enkele vragen in deze trant en antwoorden erop.
Stoppen met ISO Veelvoorkomende redenen om te stoppen met ISO 9001 en afwegingen bij het nemen van een zorgvuldig besluit daartoe.
De directiebeoordeling De directiebeoordeling (ook wel management review genoemd) is een van de belangrijkste onderdelen van een goed zorgsysteem.
De interne audit Willen de interne audits een bijdrage leveren aan de (verbetering van de) organisatie, dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Beheersing van afwijkingen Een ieder die zich laat informeren over het invoeren van een kwaliteitssysteem krijgt te horen dat ‘hij wat met afwijkingen moet’. Er staat tenslotte het een en ander over beschreven in de ISO 9001 norm. Maar wat is een afwijking en wat moet daarvoor geregeld worden?

Niet meer mogelijk te reageren