Kwaliteit en ISO 9001

Aandacht voor kwaliteit gaat terug tot de gildentijd en ver daarvoor. Nog steeds is het een belangrijk onderwerp, waarbij vooral de voorbeelden van non-kwaliteit grif over de TV en borreltafel gaan. Het lijkt wel of het, sinds er sprake is van kwaliteitsmanagement, steeds moeilijker is om kwaliteit te leveren. In ons streven kwaliteit niet ingewikkelder te maken dan het is, hebben wij een aantal artikelen geschreven die u hopelijk helpen om het inderdaad niet te ingewikkeld te maken.

Risico-analyse en kwaliteit Hoe zorg je als organisatie dat het voorkomen en ontdekken van fouten (consequent) gebeurt?
Door het uitvoeren van een risico-analyse.
Voorwaarden voor kwaliteit Waarom zijn sommige bedrijven wel succesvol met kwaliteitsmanagement en andere niet? De belangrijkste voorwaarden voor succesvolle kwaliteit op een rij.
Populariteit ISO stabiliseert Wereldwijd zijn er ruim 1,1 miljoen ISO 9001 certificaten uitgereikt, en ruim 285.000 voor ISO 14001 (peildatum eind 2012). Dat is weer duidelijk meer dan in 2011. Nederland maakt een andere groeicurve door dan de wereld als geheel; België groeit flink, vooral in de milieuzorg.
Onderzoek onder gebruikers ISO 9001 Een onderzoek door ISO wijst uit dat gebruikers van ISO 9001 vooral profijt zien op het gebied van klanttevredenheid en bedrijfsprocessen. Maar ook het management wordt beter.
ISO 9001 leidt tot betere resultaten Een onderzoek onder diverse onderzoeken naar het effect van ISO 9001 op bedrijfsresultaten toont aan: ISO 9001 leidt tot betere financiële resultaten. Hoe beter nagedacht wordt over de implementatie, hoe groter het effect.
Stoppen met ISO Veelvoorkomende redenen om te stoppen met ISO 9001 en afwegingen bij het nemen van een zorgvuldig besluit daartoe.
Kwaliteit is winstgevend Een breed onderzoek wijst uit: kwaliteitsmanagement en continue verbetering leiden tot betere bedrijfsprestaties, waaronder een hogere winst. Lees onze samenvatting en conclusies hier.e.

Niet meer mogelijk te reageren