Leiderschap

Leiderschap staat volop in de belangstelling. De roep om daadkrachtige, waarachtige, coachende, dienende, enzovoorts, enzovoorts leiders is groot. Is dat vreemd? Nee, de mens heeft nou eenmaal behoefte aan duidelijkheid. Alleen werkt niet elke vorm van duidelijkheid voor iedereen. Dat maakt leiderschap enerzijds tot een zeer interessant onderzoeksveld, en leidt het anderzijds tot veel vragen van degenen die het leiderschap op zich moeten nemen. Van de resultaten van de onderzoeken maken wij graag gebruik om u een selectie van artikelen te kunnen voorleggen:

Kenmerken van een leider Mensen vinden iemand een leider wanneer hij aan 5 criteria voldoet.
Succesfactoren voor leiderschap De belangrijkste succesfactoren van goed leiderschap.
De ideale leider is…: een narcist Freud blijft actueel. Het blijkt dat een van zijn basis-persoonlijkheidstypes de ideale leider beschrijft. Wel heeft dit type ook negatieve eigenschappen.
Gung Ho! Het observeren en goed combineren van gedrag van dieren biedt volop inspiratie voor leiders. Zonder zweverig te worden.
Persoonlijke efficiëntie Doe het nu!
Succesfactoren voor managers Wat doen hele goede managers anders dan andere managers?
Hindernissen naar succes Volgens W. Edwards Deming is er een aantal hindernissen voor organisaties om succesvol te zijn.
Communicatie Praten we nog wel met elkaar? Top 10 van de meest gemaakte fouten met interne communicatie.
Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprekken, wat zijn dat nou precies? En zijn ze in kleinere organisaties wel zinvol?
Voorwaarden voor een succesvolle onderneming Om haar visie succesvol ten uitvoer te brengen, moet een organisatie 3 zaken goed uitwerken.
Managen van (en met) beloftes Er wordt veel beloofd in en door organisaties. Lang niet altijd worden die beloftes ook nagekomen. Door zowel aan het proces als aan de vorm aandacht te besteden kan dat verbeteren.
Teamrollen De Brit Belbin heeft onderzocht hoe succesvolle managementteams zijn samengesteld.
Een evenwichtig team of toch liever een dreamteam? Dreamteams kunnen bij innovaties uitzonderlijke resultaten opleveren.
Sneller leren in teams Invloeden op de leersnelheid in teamverband.

Niet meer mogelijk te reageren