MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet meer weg te denken uit de media. Ook in de vocabulaire van bedrijven en non-profit organisaties is het begrip volledig ingeburgerd geraakt. Doordat er steeds meer voorbeelden komen van MVO in de praktijk, en de dialogen die daardoor (en door de richtlijn ISO 26000) ontstaan, wordt ook steeds duidelijker hoe het concept concreet kan worden uitgewerkt.

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen? Welke trends in de Westerse samenleving maken het dat maatschappelijk verantwoord ondernemen onontkoombaar is?
ISO 26000  De richtlijn voor MVO, ISO 26000, die in het najaar van 2010 is verschenen, is gestoeld op een aantal uitgangspunten. We lichten er enkele belangrijke uit.

Niet meer mogelijk te reageren