Onze visie op adviseren

Als adviesbureau willen wij onze bijdrage leveren aan een wereld waarin iedere organisatie de vier uitgangspunten voor ondernemen in de praktijk brengt.

Kunnen en willen wij dat voor alle organisaties?

Nee. Eerst is er al het feit dat adviseren mensenwerk is; er moet dus een “goed gevoel” over de samenwerking bestaan bij zowel klant als adviseur. Vooral ook is het inzetten van een adviseur een middel, één van de vele middelen die een leider ter beschikking staan, om het beoogde doel te bereiken. De belangrijkste redenen om een adviseur in te huren, zijn in onze ogen de behoefte aan:

 • kennis; niemand weet alles, en soms is het handig en efficiënt om iemand in te huren die vaker met een bepaald bijltje heeft gehakt, en/of
 • handjes; soms moeten er in een organisatie klussen gedaan worden die er niet ‘even bij’ gedaan kunnen worden, en soms is het handig om dan vaardige capaciteit in te huren, en/of
 • vreemde ogen; de mens zit zo in elkaar dat hij went aan situaties en verder dat hij eerder iets aanneemt van een deskundige buitenstaander dan van zijn eigen directe omgeving, en in beide gevallen is het soms handig om iemand fris naar (delen van) de organisatie te laten kijken.

Wij kunnen en willen op elk van deze behoeften inspringen, zolang wij er maar van overtuigd zijn dat wij met onze kennis en ervaring toegevoegde waarde kunnen leveren.

Wat kan de klant dan van onze advieswerkzaamheden verwachten?

Wij laten ons leiden door de volgende principes:

 • Wij zijn een partner van onze opdrachtgevers.
  Wij zijn gericht op het aangaan van een lange-termijnrelatie, en komen dus níet met tijdelijke of schijn-oplossingen die ons in korte tijd veel omzet opleveren, waarna wij weer verdwijnen. In een lange-termijnrelatie is wél ruimte om nu eens intensief, dan weer meer op afstand met elkaar op te trekken.
 • Elke organisatie is uniek, dus elke opdracht is uniek.
  Wij onderzoeken eerst wat de échte vraag is van onze klant. Op basis daarvan bedenken wij de beste aanpak. Bij ons dus geen standaard-stappenplan of universeel model. Wat onverlet laat dat we voor sommige diensten wel degelijk een Adburdias-manier-van-werken hebben.
 • Onze adviezen zijn praktisch en zo eenvoudig mogelijk.
  Een advies is bedoeld om in de praktijk gebracht te kunnen worden. Verder houden we dingen graag zo eenvoudig mogelijk (zie ook deze hele site). Alles waar mensen aan werken wordt vanzelf ingewikkelder, dus moet voorkomen worden dat het startpunt (onze inbreng) al ingewikkeld is.

Voorbeelden van de diensten die wij aanbieden vindt u elders op deze site.

Niet meer mogelijk te reageren