ISO 9001 leidt tot betere resultaten

door • 11 juni 2015 • Kwaliteit en ISO 9001Reacties (0)2206

In de ruim 25 jaar dat ISO 9001 bestaat, zijn er diverse onderzoeken geweest naar de effecten van de invoering van deze norm. De onderzoeken en hun resultaten zijn divers, en dat is voor mw. Basak Manders van de Erasmus Universiteit aanleiding geweest  om een meta-analyse te maken van 42 onderzoeken.

Dit onderzoek-van-onderzoeken heeft als overkoepelende conclusie dat organisaties die ISO 9001 gecertificeerd zijn, betere financiële resultaten boeken. Dit is voornamelijk te danken aan hogere omzetten -en dus niet altijd aan lagere kosten.

Aan deze totaalconclusie ligt een aantal constateringen ten grondslag, waarvan de interessantste zijn:

  • De reden om te certificeren beïnvloedt de mate waarin de resultaten verbeteren. Wanneer externe redenen leidend zijn, dan is de verbetering kleiner dan wanneer interne redenen de aanleiding tot certificering waren. Externe redenen zijn bijvoorbeeld eisen van klanten of overheden, interne redenen zijn zaken als verbetering van de productiviteit.
  • Bedrijven die (ook) interne redenen hadden, boeken ook daadwerkelijk organisatorische verbeteringen (=lagere kosten). Dit in tegenstelling tot extern gemotiveerde organisaties, die uitsluitend hun omzet zien toenemen. Dit heeft te maken met het feit dat extern gemotiveerde organisaties veranderingen doorvoeren “omdat het moet van de norm”. Intern gemotiveerde organisaties gaan echter op zoek naar de logica achter eisen en geven daar een invulling aan die past bij de eigen cultuur en structuur. Dat helpt (dus) om de veranderingen daadwerkelijk verbeteringen te laten zijn.

Waar het onderzoek geen zicht op heeft kunnen krijgen, is of de omzettoename te danken is aan een hogere klanttevredenheid. Het kan namelijk ook komen door het feit dat klanten eerder kiezen voor een organisatie die een certificaat heeft, omdat ze dat nader onderzoek uitspaart.

Gerelateerde berichten

Niet meer mogelijk te reageren